Sıkça Sorulan Sorular

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve e-Devlet entegrasyonu ile çalışan Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu kamu kurumlarındaki kariyer imkânlarının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan çevrim içi bir araçtır.

Platform ile; kamu istihdam süreçlerinin liyakat temelli ve etkin bir şekilde yürütülmesi desteklenmekte, iş ilanlarının ve başvuru/değerleme/yerleştirme süreçlerinin kamuoyu ile daha etkin bir şekilde paylaşılması sağlanmaktadır. Böylece iş ilanlarındaki dağınıklık giderilerek ilanlara erişimin kolaylaştırılması, başvuruların standartlaştırılması, takip edilebilirliğin arttırılması, işe alım süreçlerinin şeffaf ve izlenebilir yöntemler ile desteklenmesi hedeflenmektedir.
Kariyer Kapısı Platformu; e-Devlet sistemine erişimi olan tüm vatandaşların ve kamu kurum/kuruluşlarının hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bireysel ve kurumsal tüm kullanıcılar sisteme e-Devlet şifreleri ile giriş yapabilirler.
Hâlihazırda birçok kamu kurum ve kuruluşu iş başvurusu ve işe yerleştirmeye ilişkin süreçleri kendi geliştirdikleri sınırlı platformlar üzerinden fiziksel evrak talep ederek yürütmektedir. Süreçlerin etkin, hızlı ve tüm taraflar için zaman tasarrufu sağlayacak şekilde yönetilmesi için gereken şartlara sahip olmayan söz konusu bu platformlar, vatandaşların ilanlardan ve başvuru sonrası süreçlerden haberdar olmasını, kamu kurumlarının ise başvuru alma ve yerleştirme süreçlerini yürütmesini ve raporlamasını zorlaştırmaktadır.

Kariyer Kapısı Platformu ile; kamuda işe alım süreçlerinin ilan yayımlama, başvuru alma, değerleme ve yerleştirme aşamalarında uygulama birliği, şeffaflık ve etkinlik sağlanmaktadır.

Ayrıca, Platform’un yetkili merkezi kurum (Bkz. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 527/E/1- d, 4 maddesi) tarafından geliştirilip tüm kamu kurumlarının hizmetine ücretsiz olarak sunulması ile her bir kurumun kendi sistemini geliştirmek üzere harcayacağı kamu kaynağından tasarruf edilmiştir.
Hayır, Cumhurbaşkanlığı/Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işe alım süreçlerine müdahil olmayacaktır. Her kurum seçme, işe alım ve yerleştirme işlemlerini mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde kendileri yürüteceklerdir.
Hayır, Kariyer Kapısı Platformu ile kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut mevzuat hükümlerine göre yaptıkları işe alımlarda talep edilen bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. İşe alım süreçleri mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iş ilanını açan kurumlar tarafından yürütülecektir. Eğer mevzuat hükümleri KPSS, YDS vb. şartlar ile alımı gerektiriyor ise bu çerçevede yürütülen işe alım süreçleri aynı şekilde bu Platform üzerinden sürdürülecektir.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı herhangi bir kurumun işe alım sürecine dâhil olmamaktadır. Ofis Başkanlığı işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi için geliştirdiği yerli ve milli yazılım Kariyer Kapısı Platformu’nu tüm kamu kurum ve kurularının hizmetine ücretsiz olarak sunmaktadır. Her kurum/kuruluş seçme, işe alım ve yerleştirme işlemlerini mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yürütecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının tüm ilanlara ilişkin detaylar (genel ve özel şartlar, pozisyon ve unvan bilgileri, değerleme aşamaları ve puanları vb.), Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecek, yayımlanan ilanlara e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı Platformu’na e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru sonuçları ile değerleme ve yerleştirme aşamalarına ilişkin bilgileri şeffaf bir şekilde görüntüleyebileceklerdir.
Kamu kurum ve kuruluşları Kariyer Kapısı üzerinden ilanlarını Platform’a tanımlı olan yetkili kullanıcıları aracılığı ile yayımlayacaklardır. İlanların başvuru kriterleri, ilgili kamu kuruluşlarınca belirlenmekte olup bu ilanların kamuoyu ile paylaşılması da kurumların kendi sorumluluklarındadır.
Hayır, Platform’da referans eklenebilecek herhangi bir aşama bulunmamaktadır.
Kariyer Kapısı Platformu ile içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği şekilde;
• İlan oluşturma, yayımlama, başvuru alma, adayları değerleme ve adaylara geri bildirim verme gibi işe alım süreçleri dijital ortama taşınmakta,
• Kamu kurum ve kuruluşları e-Devlet entegrasyonu ile sağlanan, ilgili kurumlarca onaylanmış bilgi ve belgelere doğrudan erişebilmekte,
• İş ilanlarına başvuruların alınması ve kontrol edilmesi sürecinde fiziksel evrak işlemlerine gerek kalmamakta,
• Bilgi ve belgelere ilişkin manuel işlem sayısı en aza indirilerek başvuru kontrol işlemleri kolaylaştırılmakta,
• Başvuru sonrasında yürütülen tüm değerleme süreçleri, hem ilgili personel hem de adaylar tarafından takip edilebildiği tek bir platform üzerinden yürütülmekte,
• İlgili personelin iş yükü hafifletilerek etkinlik ve verimlilik artışı desteklenmektedir.
Kariyer Kapısı Platformu ile;
• Vatandaşlarımız kamu iş ilanlarını tüm detayları ile şeffaf bir şekilde yalnızca e-Devlet şifresini kullanarak erişim sağladığı tek bir Platform üzerinden görüntüleyebilmekte,
• Platform e-Devlet ile entegre çalıştığı için başvuruda istenen evraklar ilgili kurumlara otomatik olarak iletilmekte,
• Fiziksel başvuru evraklarının temini ve ilgili kurumlara iletilmesine ilişkin süreçlerdeki zorluklar ve riskler ortadan kaldırılarak vatandaşlarımıza başvuru sürecinde büyük kolaylık sağlanmakta,
• Adaylar tüm başvurularına ilişkin bilgilerini ve değerleme ve yerleştirme sürecine yönelik kamu kurum/kuruluşlarınca sağlanan geri bildirimleri Platform üzerinden takip edebilmektedir.